BIMpraten

BIM Praten - TRAILER

September 05, 2022 buildingSMART Norge
BIMpraten
BIM Praten - TRAILER
Show Notes

En podcast fra Standard Norge og buildingSMART Norge. 

Podcasten vil ta for seg hvordan BIM bidrar til digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsindustrien i Norge og Internasjonalt. Her vil vi prate om hvordan BIM bidrar til digitaliseringen av bygg, anlegg og eiendomsindustrien i Norge, og internasjonalt.

Vi vil informere om utvikling som skjer innen det tekniske rammerverket som f.eks. Relevante standarder og hvordan BIM blir tatt i bruk i næringens verdikjeder. 

Dette vil vi gjøre gjennom å prate med sentrale aktører, og gjennom rapporter fra sentrale møteplasser.