BIMpraten

BIM Praten - TRAILER

September 05, 2022 buildingSMART Norge
BIM Praten - TRAILER
BIMpraten
More Info
BIMpraten
BIM Praten - TRAILER
Sep 05, 2022
buildingSMART Norge

En podcast fra Standard Norge og buildingSMART Norge. 

Podcasten vil ta for seg hvordan BIM bidrar til digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsindustrien i Norge og Internasjonalt. Her vil vi prate om hvordan BIM bidrar til digitaliseringen av bygg, anlegg og eiendomsindustrien i Norge, og internasjonalt.

Vi vil informere om utvikling som skjer innen det tekniske rammerverket som f.eks. Relevante standarder og hvordan BIM blir tatt i bruk i næringens verdikjeder. 

Dette vil vi gjøre gjennom å prate med sentrale aktører, og gjennom rapporter fra sentrale møteplasser.

Show Notes

En podcast fra Standard Norge og buildingSMART Norge. 

Podcasten vil ta for seg hvordan BIM bidrar til digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsindustrien i Norge og Internasjonalt. Her vil vi prate om hvordan BIM bidrar til digitaliseringen av bygg, anlegg og eiendomsindustrien i Norge, og internasjonalt.

Vi vil informere om utvikling som skjer innen det tekniske rammerverket som f.eks. Relevante standarder og hvordan BIM blir tatt i bruk i næringens verdikjeder. 

Dette vil vi gjøre gjennom å prate med sentrale aktører, og gjennom rapporter fra sentrale møteplasser.