BIMpraten

Bonus: Innføring i standardiseringsterminologi og organisering

September 19, 2022 buildingSMART Norge
Bonus: Innføring i standardiseringsterminologi og organisering
BIMpraten
More Info
BIMpraten
Bonus: Innføring i standardiseringsterminologi og organisering
Sep 19, 2022
buildingSMART Norge

I denne bonusepisoden av BIMpraten tar for seg hvordan standardsieringsarbeid er organisert og standardiseringsterminologi.

Show Notes

I denne bonusepisoden av BIMpraten tar for seg hvordan standardsieringsarbeid er organisert og standardiseringsterminologi.