BIMpraten

Bonus: Innføring i standardiseringsterminologi og organisering

September 19, 2022 buildingSMART Norge
BIMpraten
Bonus: Innføring i standardiseringsterminologi og organisering
Show Notes

I denne bonusepisoden av BIMpraten tar for seg hvordan standardsieringsarbeid er organisert og standardiseringsterminologi.