BIMpraten

Bonus: Oppsummering av CEN/TC442 møter i Bratislava

September 19, 2022 buildingSMART Norge
Bonus: Oppsummering av CEN/TC442 møter i Bratislava
BIMpraten
More Info
BIMpraten
Bonus: Oppsummering av CEN/TC442 møter i Bratislava
Sep 19, 2022
buildingSMART Norge

I denne bonusepisoden av BIMpraten gir Lisbet og Øivind en oppsummering fra arbeidsgruppemøter i CEN/TC442 fra Bratislava. 

CEN/TC442 er den tekniske komiteen i den europeiske standardiseringsorganisasjonen som jobber med å utvikle standarder på BIM området.

Show Notes

I denne bonusepisoden av BIMpraten gir Lisbet og Øivind en oppsummering fra arbeidsgruppemøter i CEN/TC442 fra Bratislava. 

CEN/TC442 er den tekniske komiteen i den europeiske standardiseringsorganisasjonen som jobber med å utvikle standarder på BIM området.