BIMpraten

Bonus: Oppdatering fra plenumsmøte i CEN/TC 442 i Helsinki

November 15, 2022 buildingSMART Norge
Bonus: Oppdatering fra plenumsmøte i CEN/TC 442 i Helsinki
BIMpraten
More Info
BIMpraten
Bonus: Oppdatering fra plenumsmøte i CEN/TC 442 i Helsinki
Nov 15, 2022
buildingSMART Norge

I denne bonusepisoden av BIMpraten oppdaterer Øivind og Lisbet oss fra Helsinki, hvor det har vært plenumsmøte i den europeiske standardiseringskomiteen for BIM (CEN/TC 442). 

Show Notes

I denne bonusepisoden av BIMpraten oppdaterer Øivind og Lisbet oss fra Helsinki, hvor det har vært plenumsmøte i den europeiske standardiseringskomiteen for BIM (CEN/TC 442).