BIMpraten

Bonus: Oppdatering fra plenumsmøte i ISO/TC 59/SC 13

December 22, 2022 buildingSMART Norge
Bonus: Oppdatering fra plenumsmøte i ISO/TC 59/SC 13
BIMpraten
More Info
BIMpraten
Bonus: Oppdatering fra plenumsmøte i ISO/TC 59/SC 13
Dec 22, 2022
buildingSMART Norge

I denne episoden oppdaterer vi fra plenumsmøte i ISO/TC 59/SC 13.

Show Notes

I denne episoden oppdaterer vi fra plenumsmøte i ISO/TC 59/SC 13.