BIMpraten

Bonus: Oppdatering fra arbeidsgruppemøter i CEN/TC 442 i Milano

March 22, 2023 buildingSMART Norge
Bonus: Oppdatering fra arbeidsgruppemøter i CEN/TC 442 i Milano
BIMpraten
More Info
BIMpraten
Bonus: Oppdatering fra arbeidsgruppemøter i CEN/TC 442 i Milano
Mar 22, 2023
buildingSMART Norge

I denne bonusepisoden oppdaterer Øivind og Lisbet oss om arbeidsgruppemøtene i CEN/TC 442 fra Milano

Show Notes

I denne bonusepisoden oppdaterer Øivind og Lisbet oss om arbeidsgruppemøtene i CEN/TC 442 fra Milano