BIMpraten

Bonus: Oppdatering fra arbeidsgruppemøter i CEN/TC 442 i Milano

March 22, 2023 buildingSMART Norge
BIMpraten
Bonus: Oppdatering fra arbeidsgruppemøter i CEN/TC 442 i Milano
Show Notes

I denne bonusepisoden oppdaterer Øivind og Lisbet oss om arbeidsgruppemøtene i CEN/TC 442 fra Milano